บริษัท ของเรา

บริษัท บ้านไทย เกาะช้าง จำกัด เป็นบริษัทประเภทประกอบธุรกิจการลงทุน และเป็นผู้ถือครองโครงการ ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงที่ดินจำนวน 2.2 ไร่ (1 ไร่ = 1,600 ตารารางเมตร) ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) ถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว และบริษัทก็มีรายละเอียด ของแบบอาคารและใบอนุญาตก่อสร้าง แล้ว
BAAN THAI KOH CHANG LIMITED บริษัท บ้านไทย เกาะช้าง จำกัด
moo 4 Koh Chang 23170 Trat Thailand ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 เกาะช้าง จังหวัดตราด 23170 ประเทศไทย
pdf company พีดีเอฟบริษัท

pdf company พีดีเอฟบริษัท