ข้อมูลทางด้านกฎหมายและคำถามที่พบบ่อย

บ้านอสังหาริมทรัพย์นี้ ผู้ซื้อจะถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยเช่าระยะยาว 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้อีก 2 ครั้ง รวมเป็น 90 ปีโดยปริยายตามกฎหมายไทย โครงการจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน 2 ถึง 3 ปี และจะขาย ได้ทั้งสองเฟส

  ข่าวสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ