การลงทุน

มา เมซอง ไทย เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด โครงการอยู่ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม ซึ่งทำให้เกิดความต้องการที่จะเข้าพักตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ โครงการยังมีการติดต่อกับบริษัททัวร์นานาชาติในเขตเอเชียตะวันออก ยุโรป ตะวันออกกลาง และรัสเซียด้วย
ผลตอบแทนแห่งความสุข
นอกเหนือจากรายได้จากการเช่าแล้ว เงินลงทุนนี้จะแข็งค่าขึ้น เมื่อท่านลองพิจารณา จะเห็นว่าเกาะช้าง เป็นอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ดินที่สามารถพัฒนาได้นั้นมีจำกัด แต่ธุรกิจท่องเทียวกลับโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ก็จะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาก
คาดว่าผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นร้อยละ 8-10 หลังจากนี้ไป 2-3 ปี ก็เป็นช่วงที่โครงการนี้จะเสร็จ สมบูรณ์พอดีจะขาย เพื่อให้ผู้อื่นครอบครอง และขายได้ทั่วโลก