ทำเล - Location

เกาะช้างตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพ อยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกัมพูชา ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทางรถยนต์ หรือโดยทางเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติกรุงเทพ ฯ